สังคมท้องถิ่น

รองผู้ว่าฯสมุทรปราการ ติดตามความคืบหน้าและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%95

รองผู้ว่าฯสมุทรปราการ ติดตามความคืบหน้าและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (คสป.) และคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดสมุทรปราการ (E3) ณ ห้องประชุมสำนักงานตลาดนัดเรือบิน หมู่ที่ 10 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้า และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ผลิต OTOP 4 ดาว ฟาร์มเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า และตลาดน้ำเรือบิน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ชี้แจงผลการจัดงานส่งเสริมการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ก้าวไกลสู่สากล ไทยช่วยไทยสู้ภัยโควิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-16 มิถุนายน 2563 และวันที่ 20-30 มิถุนายน 2563 บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าของตนเอง เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการบริหารเชิงธุรกิจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ ให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น โดยการจัดงานดังกล่าวมียอดจำหน่ายรวม 5,264,395 บาท

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*