สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมแสดงจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5-2

จังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมแสดงจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน “มรดกแห่งภูมิปัญญา สู่ความล้ำหน้าแห่งสากล”

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 31 ก.ค.63 ที่ห้องซึกิจิ ชั้น 1โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน “มรดกแห่งภูมิปัญญา สู่ความล้ำหน้าแห่งสากล” โดยมี นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ความเป็นมาของการจัดงาน และกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน โดยมี นายวิศิษฐ์ ภูทัตโต ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นางจิราลักษณ์ บุญแก้ววุฒิ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ นายชัย อรุณานนชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ นายทศพร เลิศพิเชษฐ์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ สื่อมวลชน และตัวแทนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมรับฟังในการแถลงข่าว

จังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยง การบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพในการสนับสนุนให้ชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญา ท้องถิ่น ผนวกองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและการบริการ การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุก โดยมีแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2562 มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 1,026 ราย ผลิตภัณฑ์ จำนวน 2,593 ผลิตภัณฑ์

การจัดงานดังกล่าว เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดสมุทรปราการได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าของตนเอง เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการบริหารเชิงธุรกิจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ ให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ซึ่งงานมหกรรมแสดง จำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการ “มรดกแห่งภูมิปัญญา สู่ความล้ำหน้าแห่งสากล” จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5-9 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โซนโรบินสัน และวันที่ 15-19 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สําโรง บริเวณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP SMEs วิสาหกิจ ชุมชน Biz Club ของจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยกิจกรรมบันเทิง อาทิ มินิคอนเสริต์จากศิลปิน การแสดงต่างๆ รวมถึงการจับฉลากเพื่อลุ้นโชครับรางวัล และการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้ามัดย้อมของจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*