ท้องถิ่น

นางสาวริศรา มีชัย สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ นำรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง ลงพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%81

นางสาวริศรา มีชัย สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ นำรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง ลงพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมือง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 เม.ย.64 ที่บริเวณหน้าอาคารชุดชุมชนบางเมืองใหม่ ซอยสุนทรศารทูล หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง สมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติตนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง สมุทรปราการ

โดยมี นางสาววริศรา มีชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เขต 2 อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายเลิศชาย ยั่งยืน เลขานายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง, นางวันเพ็ญ สุขสมบุญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมือง, นายชูชาติ สุขสมบุบุญ อดีต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8, นายชวพล สุขสมบุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลบางเมืองใหม่, นายคณิตสอน ธีรากฤตย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลบางเมืองใหม่, นายอรุณ บุญเพชรทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลบางเมืองใหม่ นายธนกฤต นาชนเขต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลบางเมืองใหม่ นางสาวปนัดดา เต่าทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ตลอดจน ทีมงานประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลบางเมือง ออกปฏิบัติการพร้อมรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง จำนวน 3 คัน รถแอร์บัส หรือรถตัวหนอนพ่นไอน้ำขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 คัน และโดรน อีกจำนวน 2 เครื่อง ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย ภายในเขตพื้นที่ชุมชน หมู่ 8 หมู่ 7 หมู่ 4 และหมู่ 2 ตำบลบางเมืองใหม่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในชุมชน ในการต่อสู้กับโควิด-19 ภายใต้การสนับสนุน โดยนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*