ศาสนาและการศึกษา

เนื่องด้วยครบรอบ 121 ปี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โรงเรียนปทุมคงสมุทรปราการ

%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a-121-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a7

เนื่องด้วยครบรอบ 121 ปีในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โรงเรียนปทุมคงสมุทรปราการ ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ร่วมแสดงความยินดีถึงคณะครูอาจารย์และรุ่นน้องศิษย์ปัจจุบัน ขอบคุณในฐานะศิษย์เก่าลูกน้ำเงิน-ฟ้ารุ่น ป.ค 75 ที่ได้ช่วยขัดเกลาและพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*