สังคมท้องถิ่น

พี่น้องประชาชนชาวชุมชนหมู่บ้านเลิศมงคลทอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99

ที่หมู่บ้านเลิศมงคลทอง หมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ ผู้ใหญ่สมเกียรติ ทองเหลือ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ สท.ถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู ผู้ช่วยสุภาพ รอดพงษ์ ผู้ช่วยใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ ประธานหมู่บ้านเลิศมงคลทอง พร้อมด้วย นางนพภา อุครสุขจิตร รองประธานหมู่บ้านเลิศมงคลทอง นายกมลศิษฐ์ อุครสุขจิตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการหมู่บ้าน นายสมยศ เต็มนา ตลอดจนคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มคนรักหมู่ 6 และพี่น้องประชาชนชาวชุมชนหมู่บ้านเลิศมงคลทองทุกหมู่เหล่า พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดทองคง จำนวน 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*