ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิร่วมกตัญญู ประกาศเรื่องการต่อบัตรประจำตัวของอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b9-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2

เนื่องด้วยสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 มูลนิธิร่วมกตัญญู จึงยังไม่สามารถดำเนินการต่อบัตรประจำตัวของอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ มูลนิธิร่วมกตัญญู จึงขอประกาศรับรองอาสาสมัครฯ ตามข้อความ ดังนี้

ข้อ 1. อาสาสมัครฯ ที่ถือบัตรประจำตัวอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู และหมดอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปัจจุบันถือว่าทุกท่านที่ถือบัตร มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ยังคงเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิร่วมกตัญญู โดยขยายเวลาบัตรประจำตัวอาสาสมัครฯ ออกไป 6 เดือน นับจากวันที่บัตรหมดอายุ

ข้อ 2. อาสาทดลองงานที่ยังไม่ได้ถือบัตรประจำตัวอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู แต่ได้ส่งข้อมูลเข้ามายังมูลนิธิฯ เพื่อรับทราบ และผ่านขั้นตอนการรับรองแล้ว ถือว่าทุกท่านคืออาสาสมัครทดลองงานของมูลนิธิร่วมกตัญญู หากสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 คลี่คลายและผ่านขบวนการของมูลนิธิฯ แล้ว จัดข้าพิธีสาบานตน และรับบัตรอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ต่อไป ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์สอบถามข้อมูล หรือให้ยืนยันตัวตนเกี่ยวกับอาสาสมัครทดลองงาน สามารถติดต่อ คุณพรอุมา อุบลรัตน์ โทร 085-638-7009 ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2565

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*