ศาสนาและการศึกษา

พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ ประชาสัมพันธ์ กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน สรีระสังขารพระอธิการสำเนา สิริปญฺโญ

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%ba%e0%b8%84%e0%b8%9b%e0%b8%8d%e0%b8%ba%e0%b9%82%e0%b8%8d

พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม ประชาสัมพันธ์ กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน และพิธีฌาปนกิจสรีระสังขารพระอธิการสำเนา สิริปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม ณ เมรุลอย 9 ยอด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*