ฉลองใหญ่กำนันยอดเยี่ยมกรมการปกครองประจำปี 2561

0
602

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม2561 เวลา 18.00 น ณ ตลาดกลางการเกษตรคุ้งบางกะเจ้า ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้มีการจัดงานฉลองตำแหน่งกำนันยอดเยี่ยม(แหนบทองคำ) ประจำปี 2561 ให้แก่นายสมปองหรือกำนันตุ้ม รัศมิทัต กำนันตำบลบางยอ อ.พระประแดง มีหัวหน้าส่วนราชการ นักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน มาร่วมแสดงความยินดีนับพันคน โดยภายในงานมีคอนเสิร์ตน้าหมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ แบบเต็มวง และตลกชื่อดังหลายคณะ มาร่วมให้ความบันเทิง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ชื่นมื่น เป็นกันเอง สำหรับกำนันสมปอง เป็นบุตรของนายอำนวย รัศมิทัต อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีพี่น้องเป็นผู้นำท้องถิ่นและนักการเมือง ได้แก่ นางสาว เรวดี รัศมิทัต อดีต สส.จังหวัดสมุทรปราการ พรรคภูมิใจไทย และนายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง ผู้บุกเบิกตลาดน้ำบางน้ำผึ้งจนโด่งดังระดับอินเตอร์ ซึ่งถือเป็นครอบครัวนักการเมืองท้องถิ่นที่มุ่งพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จนเจริญรุ่งเรือง ชาวบ้านในพื้นที่ มีความสุข ประกอบอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าทั้ง 6 ตำบล โดยกำนันสมปอง เป็นผู้หนึ่งที่ได้นำความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะด้านการเกษตร ทำให้ประชาชนอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีมีรายได้จากการขายผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่ อยู่กันแบบสุขสบายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และยังส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศ ซึ่งในทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่าง ประเทศเข้าไปพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้กำนันสมปอง ยังลงพื้นที่ดูแลประชาชนทั้งในด้านสาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รณรงค์ปราบปรามยาเสพติดจนในพื้นที่ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติด โดยได้ทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและกำนันตำบลบางยอ มากว่า 14 ปี ทำหน้าที่อย่างจริงจังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทางกรมการปกครองจึงได้มอบตำแหน่งกำนันยอดเยี่ยมประจำปี 2561 เป็นรางวัล ในคุณความดีและความมีวิริยะอุตสาหะ พัฒนาท้องถิ่นเจริญรุ่งเรือง ชาวบ้านในตำบลอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน กำนันสมปองได้กล่าวกับประชาชนที่ไปร่วมแสดงความยินดีว่า จะขอทำหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนอย่างเต็มความสามารถให้ดีที่สุด และจะต่อต้านทุกสิ่งที่ประชาชนโดนรังแกอย่างไม่เป็นธรรม และจะส่งเสริมคนดีให้มีกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคมให้ดีขึ้นต่อไป หากใครมีเรื่องเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ให้มาพบโดยตรงจะได้รีบช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้อย่างเร่งด่วนและจะอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here