ประชุมสัมมนาทางการศึกษา เสนอผลงานที่เป็นเลิศ ปี61

0
390

เมื่อวันที่ ที่ 21 สิงหาคม 2561 ศธ.สมุทรปราการ จัดประชุมสัมมนา ยกระดับการศึกษาเสนอผลงานที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมเบย์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดโดย ดร.ศักดิ์นิพนธ์ สว่างวงศ์ศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานในการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ(Best practic) โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ(กศจ)เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาพร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงาน ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ และ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี-สมุทรปราการ) ซึ่งการประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นโครงการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2561 อีกครั้งเป็นการประสานงานความร่วมมือ ความเข้าใจของผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษากับหน่วยงานและสถานศึกษารวมถึงภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้นยังได้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ”ทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการในทศวรรษหน้าในมุมมองที่หลากหลาย” โดยมีผู้นำและตัวแทนจากภาคส่วนการศึกษาในจังหวัดร่วมเสวนา ประกอบด้วย ดร.นิพนธ์ สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตัวแทน สป. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพป.สป. เขต.1 ดร.นิวัฒน์ น้อยมณี ตัวแทนกศจ.ผู้ทรงคุณวุฒิ นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต ตัวแทนกศจ.ภาคเอกชน นางวสุธิดา นักเกษม ผช. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(สมุทรปราการ) นางธัชชนก พละศักดิ์ ผอ.กศน.สป. และ นายพิเชษฐ์ สุคนธ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฯ โดยมีนายวรเทพ โรจนะถาวร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธ.สป.เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา ซึ่งการประชุมสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการสร้างแรงผลักดันให้ทุกหน่วยงาน ร่วมมือ ร่วมใจ ประสานงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสู่ความเป็นเลิศต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here