ศาลเจ้าไต้ฮงกง จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561

0
254

เพื่ออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ ผู้ล่วงลับไปแล้ว และดวงวิญญาณไร้ญาติ พร้อมแจกข้าวสารแก่ผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง ถนนท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายประกอบ วงศ์วัฒนกุล ประธานศาลเจ้าไต้ฮงกง พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าฯ ได้จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดมาทุกปี เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และดวงวิญญาณไร้ญาติ โดยภายในพิธีได้มีการอัญเชิญวิญญาณไร้ญาติจากทั่วทุกสารทิศมารับของเซ่นไหว้ มีการอุทิศถวายเครื่องกระดาษภูเขาเงิน – ภูเขาทอง แก่บรรพชนทุกท่านและวิญญาณไร้ญาติ และการบริจาคสิ่งของ โดยการมอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะผู้พิการ และผู้ที่มีรายได้น้อย โดยมีนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายต่อศักดิ์ อัศวเหม รองประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ, นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ, นายสัมพันธ์ เตชะเจริญกุล อดีตนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ เดินทางมาร่วมแจกข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ครอบครัวที่ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในพิธีด้วย
สำหรับในปี 2561 นี้ทางศาลเจ้าไต้ฮงกง ได้จัดข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ครอบครัวที่ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด สมุทรปราการ จำนวนกว่า 4 พันชุด ซึ่งบรรยากาศภายในการจัดงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 นี้ ได้มีครอบครัวผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมถึงคนพิการ และคนชรา ต่างหลั่งไหลเดินทางมาเข้าแถวรอเพื่อรับการแจกข้าวสารอาหารแห้งกันเป็นจำนวนมาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here