โรงเรียนประภามนตรี 2 จัดงาน “เปิดโลกกิจกรรมชาวประภามนตรี PPMAS Expo 2018”

0
384

เพื่อเผยแพร่ผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือประภามนตรี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ที่โรงเรียนประภามนตรี 2 ถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนในเครือประภามนตรี ได้จัดงาน “เปิดโลกกิจกรรมชาวประภามนตรี PPMAS Expo 2018” โดยในพิธีเปิดงาน มีนายวงศ์เทพ โรจนะถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายอุฬาร ประภามนตรีพงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย พร้อมด้วย ดร.เจต ประภามนตรีพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ, ผู้บริหาร, คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมงาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านวิชาการ ความสามารถในการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีกันระหว่างนักเรียนโรงเรียนในเครือประภามนตรี
นายอุฬาร ประภามนตรีพงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า การจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรมชาวประภามนตรี PPMAS Expo 2018” ของโรงเรียนในเครือประภามนตรี ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อเผยแพร่ผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือประภามนตรี //2. เพื่อนำเสนอผลงานของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบ //3. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถในด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ และ 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองรวมทั้งชุมชน
โดยภายในการจัดงาน เปิดโลกกิจกรรมชาวประภามนตรี ครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการการแสดงความสามารถของนักเรียน, การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน, การแข่งขันฟุตบอลประเพณี PPMAS Expo 2018 และการแสดงคอนเสิร์ตนักเรียน ซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ทางโรงเรียนในเครือประภามนตรีจะนำไปทำบุญและบริจาคเพื่อการกุศลในโอกาสต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here