กรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรปราการ

0
401

ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ นายภูมินันท์ ขวัญเมือง ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ ประธาน นางจรีธร แหวนทอง ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ นางสาวพาสนา ชลบุรพันธ์ ข้าราชการบำนาญ นางอุษา สังข์น้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ อนุกรรมการ และนางสาวษิญาดา แก้วสดแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อนุกรรมการและเลขานุการ ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมของครูที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งได้แก่ 1.นางสาวชูศรี สัตยานนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 2.นางสาวสุธัมมา เพ็ชรเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 3.นางฉวีวรรณ ควรแสวง ผู้จัดการโรงเรียนอำนวยวิทย์ ซึ่งการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์มีขึ้นในวันที่ 1,3 และ 4 ตุลาคม 2561 โดยคณะอนุกรรมการดังกล่าว เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และจะได้ประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบในโอกาสต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here