โรงพยาบาลสมุทรปราการ

0
339

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และบริการข้อมูลข่าวสารด้านสมุนไพรให้แก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น. ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ถนนจักกะพาก อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ สาขาโรงพยาบาลสมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยู่ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ทรงครองราชย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการและประชาชนที่สนใจ โดยมี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษาว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ, นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ, พลเอกบุญเกิด วาดวารี ประธานชมรมชาวสมุทรปราการ, แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ, ประธานและคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ, นายแพทย์สุเทพ เพ็ชรมาก ผู้ตรวจราชการเขต 6 และคณะ ร่วมกันตัดริบบิ้นเพื่อเปิด “ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ” สาขาโรงพยาบาลสมุทรปราการ อย่างเป็นทางการ

สำหรับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้รับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข เป็นพี่เลี้ยงโรงพยาบาล 13 แห่ง เปิดศูนย์สมุนไพรครบวงจร โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และบริการข้อมูลข่าวสารด้านสมุนไพรให้แก่ประชาชน เพื่อให้ตลาดการค้าสมุนไพรเติบโต ประชาชนมีการใช้สมุนไพรมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรผู้ปลูกสมุนไพรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพแห่งนี้ นอกจากจะนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการการขายและการบริการให้มีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุม ตั้งแต่ยา อาหาร เวชสำอาง ที่มีมาตรฐาน และยังมีการพัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้ดั้งเดิมคือ ธาตุเจ้าเรือน มาแนะนำประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here