กรมป่าไม้ฯ จัดงานสืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล

0
375

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ ร่วมกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดโครงการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ….

สร้างสุขปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล” นายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานเปิดโครงการ คณะผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. ที่ลาน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กทม. สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ ร่วมกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดโครงการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ….สร้างสุขปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล” โดยมีนายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ผู้แทนคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน

การจัดนิทรรศการ โครงการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ……สร้างสุขปวงประชาคนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล” เป็นโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยในทรัพยากรป่าไม้ อันมีค่ายิ่งของประเทศชาติ สืบไป
ซึ่งในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เป็นวันครบรอบ 2 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ภาพแห่งความทรงจำร่วมกันของคนไทยเพื่อหวนระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสะพายกล้องทรงพระราชดำเนินไปยังผืนแผ่นดินที่แห้งแล้ง ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อเสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียนพสกนิกรทุกแห่งหนไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใด เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ให้คนไทยได้เพียงพอใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าและสร้างความสุขจากสิ่งที่มีรอยเบื้องพระยุคลบาทประทับอยู่ในทุกหนแห่ง ตั้งแต่เหนือจรดใต้ ยังเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ประทับอยู่ในใจไทยทั่วหล้า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย มีพระราชประสงค์ที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
โดยในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชน สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการศาสตร์พระราชากับการพัฒนาป่าไม้อย่างยั่งยืน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การแสดงดนตรีของศิลปินตำนานเพลงเพื่อชีวิต การอ่านบทกวีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ประธานยังได้มอบกล้าไม้ยางนาให้แก่ นายไพศาล เติมวรรธนภัทร์ นางสุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าเกด และนางนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here