จิตตอาสาพระราชทาน ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

0
398

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยพระราชทานจิตอาสา ร่วมกับประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม

“จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ในระหว่างวันที่ 12 – 23 ต.ค. 61 ในการนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 12 – 23 ต.ค. 61

ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ (21 ต.ค. 61) ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ที่ “ สถานตากอากาสบางปู ” ถนนสุขุมวิท อ เมืองสมุทรปราการ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เอง

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการ พันเอก ประเทือง แก้วทุย รอง. ผอ. กอ. รมน. จ. สป. พร้อมจิตอาสา 700 คน ร่วมกันปลูกต้นลำพู จำนวน 1,000 ต้น ตามจุดต่างๆ ที่กำหนดภายในสถานตากอากาศบางปู ซึ่งมีพื้นที่ เกือบ 700 ไร่

ทั้งนี้เมื่อต้นไม้เติบโตจะเป็นร่มเงา ช่วยลดภาะโลกร้อน ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ สร้างพื้นที่สีเขียว เพิ่มพื้นที่ดินช่วยลดภาะการกัดเซอะชายฝั่งได้เป็นอย่างดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here