โยกย้ายผู้บริหารโรงเรียน สพฐ.สมุทรปราการ

0
1108

โยกย้ายผู้บริหารโรงเรียน สพฐ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.61.เวลา09.30.น.ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)สมุทรปราการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดครั้งที่14/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2561 ตามบัญชีรายละเอียดผู้อำนวยการโรงเรียนที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2561

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติโยกย้ายดังนี้คือ ผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จำนวน 6ราย ได้แก่ นายเอกพงษ์ ตรีเนตร ผอ. โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ไปเป็นผอโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นางอรวี นิจจอหอ ผอ. โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส ไปเป็น ผอ. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นางกัญญารัตน์ จิตตเกษม ผอ. โรงเรียนวัดแค ไปเป็นผอโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย น.ส.ณฐมน บุญมาเลิศ ผอ. โรงเรียนวัดคู่สร้าง ไปเป็น ผอ. บ้านคลองหลวง น.ส.ชณัฐดา ฤทธิ์แดง ผอ. โรงเรียนวัดบางนางเกรง ไปเป็น ผอ. โรงเรียนพิบูลประชาบาล และ นางรัชนี อุทัยรัตน์ ผอ. โรงเรียนวัดมหาวงษ์ ไปเป็น ผอ. โรงเรียนวัดตำหรุมิตรภาพ ที่ 65

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 จำนวน 1 ราย ได้แก่ น.ส.ขวัญศิริ กันแตง ผอ. โรงเรียนคลองบางกะอี่ ไปเป็น ผอ. โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 (จังหวัดสมุทรปราการ) จำนวน 9 ราย ได้แก่ นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ ผอ. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ไปเป็นผอ. โรงเรียนสมุทรปราการ นายบรรหาร เอี่ยมสะอาด ผอ. โรงเรียนนวมินทร์สวนกุหลาบสมุทรปราการ ไปเป็นผอ. โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ นายสมเกียรติ ภู่เจริญ ผอ. โรงเรียนวัดทรงธรรม ไปเป็น ผอ. โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม นางสุภาพร รัตน์น้อย ผอ. โรงเรียนนวมินทร์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ไปเป็นผอ. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม นายสมชาย แสงถนอม ผอ. โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ไปเป็น ผอ. โรงเรียนวัดทรงธรรม นางวรฉาย ทองคำ ผอ. โรงเรียนผาณิตวิทยา (ฉะเชิงเทรา) ไปเป็นผอ. โรงเรียนนวมินทร์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ว่าที่ ร.ต.ลมบล บุญมานะ ผอ. โรงเรียนบ้านคลองหลวง (สพป.สป.เขต.1) ไปเป็น ผอ. โรงเรียนนวมินทร์สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ น.ส.ชลารักษ์ สายอุทัศน์ ผอ. โรงเรียนคลองลาดกระบัง (สพป.สป.2) ไปเป็นผอ. โรงเรียนสาขลา สุทธีราอุปถัมภ์ และ นายดุสิต ศรีหิรัญ รอง ผอ.รร.ตำหรุมิตรภาพที่ 65 (สพป.สป.เขต 1) ไปเป็นรอง ผอ. โรงเรียนสมุทรปราการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here