ผู้ว่าฯ สมุทรปราการแห่ผ้าแดงห่มองค์พระสมุทรเจดีย์

0
221

ชาวบ้านร่วมขบวนกราบสักการะ

เมื่อวันที่. 29. ตุลาคม. 2561. เวลา. 09.00 น. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณฝั่งศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการและฝั่งองค์พระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยมีหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชน. นักเรียน. . พ่อค้า ประชาชน. ต่างร่วมพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และพิธีแห่ผ้าและห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ โดยเริ่มจากบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ไปรอบเมืองสมุทรปราการ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะบูชาผ้าแดงห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ จากนั้นเป็นขบวนแห่ผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์(ทางน้ำ) เวลา 14.00 น. พิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์

โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตระกูลรุ่งแจ้ง นำขึ้นห่มองค์พระสมุทรเจดีย์. ขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมชมการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 ภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้า OTOP การละเล่นพื้นบ้านทางวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การจัดนิทรรศการ และการแสดงมหรสพให้ประชาชนชมฟรีทุกคืน องค์พระสมุทรเจดีย์ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่ชาวสมุทรปราการและชาวจังหวัดใกล้เคียงเลื่อมใสศรัทธา เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แต่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2371 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยก่อนผู้คนส่วนใหญ่จะเรียกกันติดปากว่า พระเจดีย์กลางน้ำ เนื่องจากเดิมบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์ เป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ ทุกปีในวันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 จังหวัดสมุทรปราการจะจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ และงาน กาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นงานประจำปีที่สำคัญของจังหวัดโดยจะมีประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง นิยมเดินทางมานมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นประจำทุกปี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here