“หน้าวิน น่ามอง”

0
233

สมาคมรถจักรยานยนต์รับจ้าง ประกาศผล ผู้ได้รางวัล “หน้าวิน น่ามอง”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรปราการ นาย ทรงฤทธิ สามารถ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพื้นฐานเพื่อพิจารณา การอนุมัติให้จัดตั้งวินรถจัดรยานยนต์รับจ้าง จำนวน 9 วิน ในที่ประชุมอนุมัติให้จัดตั้งได้ 7 วิน อีก 2 วิน ไม่อนุมัติ เนื่องจากผิดเงื่อนไข

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาการเพิ่ม ลดจำนวนผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริง ง่ายต่อการควบคุม

ในที่ประชุม ยังได้รับทราบ ถึงกรณีที่ทางสมาคมวินรถจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้ประกวด ” หน้าวิน หน้ามอง ” ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ขับได้ช่วยกันดูแล ไม่ทำผิดกฎหมาย ไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร ให้บริการที่ดี ข้อกำหนดอื่นอีกตามที่คณะกรรมการวางไว้

โดยนายวันชาติ แก้วนุช นายกสมาคม รถจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำผลผู้ที่ได้รับรางวัลแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย โดยวินชนะเลิศ ได้รับ เงินสด..10,000.บาท ที่ 2 ได้ 5000. บาท ที่ 3 ได้ 2,000 บาท
ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติบัตร แก่วินที่เข้าประกวดและผ่านหลักเกณฑ์ด้วย
โดยจะมีการมอบรางวัลอีกครั้งใน วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นี้..


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here