งาน “เสน่ห์ สีสัน ภูมิปัญญาไทย OTOP นวัตวิถี อำเภอบางพลี

0
306

พัฒนาชุมชนอำเภอบางพลี จัดงาน “เสน่ห์ สีสัน ภูมิปัญญาไทย OTOP นวัตวิถี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” ตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อ ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรายได้ให้แก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าตลาดนัดเรือบิน ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี เป็นประธานเปิดกิจกรรมงาน “เสน่ห์ สีสัน ภูมิปัญญาไทย OTOP นวัตวิถี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” ตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยื่น” ที่มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างชุมชนเข็มแข็ง และยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรายได้ให้แก่ชุมชน โดยเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลัก – เมืองรอง และระดับชุมชน ซึ่งโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนี้ มีเป้าหมายในการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ที่ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์และมีเสน่ห์ มีภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน

โดยนายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี กล่าวว่า อำเภอบางพลีเป็นอำเภอที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี มีลำคลองที่สะอาดเป็นอัตลักษณ์เด่น และยังคงวิถีชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิมอยู่มาก รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นหลากหลาย และมีคุณภาพ ดังนั้นการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะสามารถช่วยให้คนในชุมชนมีงานมีรายได้อย่างทั่วถึง ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา จะสามารถสร้างมูลค่าและรายได้ที่สำคัญให้แก่คนในชุมชน โดยไม่ต้องออกไปทำงานนอกชุมชน ครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้ากันอย่างอบอุ่นมีความสุข ทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจชุมชนที่ดีตามมา
ทั้งนี้อำเภอบางพลี ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี ของอำเภอบางพลี จำนวน 2 ครั้งได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 ถึง 4 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณลานด้านหน้าตลาดนัดเรือบิน ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 ถึง 11 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดราษฎร์นิยมธรรม (วัดคลองสี่) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here