อบต.แพรกษาใหม่ ระดมความเห็นชาวบ้าน

0
280

อบต.แพรกษาใหม่ ระดมความเห็นชาวบ้านเตรียมยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองฯ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่โดมอเนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ถนนขจรวิทย์-นาคดี อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายอำนวย บุญริ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ เป็น เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ นายพงษ์ศักด์ศักดิ์ ทับคล้าย รองนายก อบต. กล่าวรายงาน โดยมี นายชนะ หงวนงามศรี, นายพฤหัส รุ่งวิริยะวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายบุญธรรม อินทรแย้ม รองนายก อบต.แพรกษาใหม่ นายณัฐพล บุญริ้ว เลขานุการนายก อบต. นายภักดิ์ บุญเสริม ประธานสภา อบต. นายธนสัน วสันต์ กำนันตำบลแพรกษาใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหารฝ่ายความมั่นคง สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้ง พนักงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.แพรกษาใหม่ ตลอดจนสมาชิกสภาฯ ฝ่ายปกครอง ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนองค์การต่างๆ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นกว่า 1,000 คน

นายอนุรักษ์ ผ่องโอสถ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ จัดตั้งมาแล้วเป็นเวลา 14 ปีตั้งแต่ พ.ศ.2547 เดิมมีประชากรเพียง 3,000 กว่าคน แต่ปัจจุบันเพิ่มเป็น 46,482 คน ประกอบด้วย 7 หมู่ มีนโยบายที่จะยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น เทศบาลเมืองฯ เพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของตำบลที่เพิ่มขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลดีของการยกฐานะ จากองค์การบริหารส่วนตำบล มีงบประมาณ 284 ล้านบาท เมื่อยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 524 ล้านบาท เดิมมีสมาชิก อบต. จำนวน 14 คน เมื่อยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้น เป็น 18 – 21 คน คณะผู้บริหารจะเพิ่มขึ้นอีก 4 คน เป็น 7 คน แต่ละหมู่บ้านสามารถจัดตั้งเป็นชุมชนได้ ถือเป็นชุมชนตามกฎหมาย มีประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน สามารถสร้างโรงพยาบาล วิทยาลัยอาชีวะ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ โรงรับจำนำ ตลาด ห้องน้ำสาธารณะ และสิ่งสำคัญคือทะเบียนราษฎร์ บัตรประชาชน สามารถมาใช้บริการได้ ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here