โรงเรียนประภามนตรี 2 จัดแข่งขันกีฬาสี บัวสวรรค์เกม ครั้งที่ 17

0
462

โรงเรียนประภามนตรี 2 จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “บัวสวรรค์เกม” ครั้งที่ 17 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ที่โรงเรียนประภามนตรี 2 ซอยหมู่บ้านพนาสนธ์เปาโล ถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนประภามนตรี 2 จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “บัวสวรรค์เกม” ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายอุฬาร ประภามนตรีพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนในเครือประภามนตรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบัวสวรรค์เกม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ซึ่งในแข่งขันกีฬาสีภายใน “บัวสวรรค์เกม” ครั้งนี้ ประกอบด้วยการประกวดขบวนพาเหรด การประกวดเชียร์ลีดเดอร์/กองเชียร์ การแข่งขันกรีฑา และการแข่งขันกีฬาอื่นๆ

สำหรับการแข่งขันกีฬาสี “บัวสวรรค์เกม” ทางโรงเรียนประภามนตรี 2 ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์ คือเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และทักษะในการเข้าร่วมการแข่งขันและสร้างเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ให้แก่นักเรียน ตลอดจนปลูกฝังให้รักการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา นำความรู้ และทักษะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทุกๆ ด้าน
โดยบรรยากาศในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี “บัวสวรรค์เกม” ครั้งที่ 17 นี้ ได้มีขบวนพาเหรดในแต่ละสีของนักเรียน ประกอบด้วยสีแดง-รพีจรัส, สีเขียว-พฤกษาพนาลี, สีฟ้า-นทีพิสุทธิ์ และสีเหลือง-ปภัสอำพัน โดยมีนักเรียนของโรงเรียนประภามนตรี 2 ระดับประถมศึกษาขึ้นไป แต่งกายด้วยชุดที่สวยงาม ร่วมเดินขบวนสร้างสีสัน และความสนุกสนาน เป็นอย่างยิ่ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here