ทสภ. จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ประจำเดือน พ.ย. 61

0
212

ทสภ. จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ประจำเดือน พ.ย. 61 ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 61 บริเวณ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความประทับใจและเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับชาวต่างชาติ สำหรับเดือนนี้เป็นการแสดงชุด รำกระทงถวายพระแม่คงคา ซึ่งในแต่ละวันมีการแสดงจำนวน 3 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 เวลา 16.00 น.-17.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 19.00 น.-20.00 น. และ
รอบที่ 3 เวลา 22.00 น.-23.00 น.
ทั้งนี้ ทสภ. มุ่งมั่นและพัฒนาการให้บริการโดยคำนึงถึงความพอใจสูงสุดของผู้โดยสาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here