ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมสืบสานประเพณีไทย

0
241

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมลอยกระทง วันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2561

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เชิญชวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการร่วมงานเทศกาลลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทย ระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2561 พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย
นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า ทสภ. ขอเชิญชวนผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทย ระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2561 โดยได้จัดกิจกรรมสาธิตวิธีการประดิษฐ์กระทง

จากวัสดุธรรมชาติ ในวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถร่วมประดิษฐ์กระทงและลอยกระทงบนท่าน้ำจำลองในบรรยากาศวัดวาอารามที่แฝงกลิ่นอายความเป็นไทย โดยแบ่งรอบกิจกรรมสาธิตฯ เป็น 4 รอบ ในวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2561 รอบที่ 1 08.30 – 09.30 น. รอบที่ 2 10.30 – 11.30 น. รอบที่ 3 12.30 – 13.30 น. รอบที่ 4 14.30 – 15.30 น. และในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รอบที่ 1 10.30 – 11.30 น. รอบที่ 2 12.30 – 13.30 น. รอบที่ 3 15.30 – 16.30 น. และรอบที่ 4 17.30 – 18.30 น. ณ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 5 ชั้น 4
นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้จัดนิทรรศการให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงของไทย และจัดนำกระทงที่ประดิษฐ์อย่างวิจิตรศิลป์สวยงามในรูปแบบต่างๆ มาจัดแสดงให้ผู้โดยสารได้ชื่นชม เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ณ ทสภ. และช่วยส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีให้แก่ประเทศไทยในฐานะที่ ทสภ. เปรียบได้กับประตูด่านแรกที่ต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here