สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

0
230

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการใช้และการขับขี่จักรยาน กิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก ในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ วันที่ 9 ธันวาคม 2561

ที่ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการใช้และการขับขี้จักรยาน กิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก ในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ วันที่ 9 ธันวาคม 2561
สำหรับกิจกรรมอบรมดังกล่าววิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กำหนดจัดครั้งแรก ซึ่งการอบรมมีวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ, วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ, วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ, วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์, วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ(ช.เทค), และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ จากนั้นวันที่ 27 พฤศจิกายน ไปจัดอบรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี, วันที่28 พฤศจิกายน จัดอบรมที่วิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร, วันที่29 พฤศจิกายน จัดอบรมที่วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง), และวันที่30 พฤศจิกายน จัดอบรมที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม โดยมีทีมงานวิทยากร นายธนิศร เดชธนสิงห์ เจ้าของร้าน MY-80 Bike , นายมีศักดิ์ ปักษ์ชัยภูมิ ผู้ฝึกสอนทักษะด้านจักรยาน ผ่านการฝึกอบรมเทคนิคจักรยานจากประเทศแคนาดา, และนายปรินทร สีเที่ยงธรรม ข้าราชการบำนาญ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษสอนที่ วิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษา หนานกิง ได้มาให้ความรู้และทักษะด้านการการซ่อมบำรุงจักรยานแบบต่างๆ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here