พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เปิดลานกีฬามหาภาพฯ ชวนชุมชน ฟิตร่างกายต้านโรค

0
28926

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกายพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานเปิดสนามกีฬา ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด นายกิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีนายอิทธิพัทธ์ ธีรวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ
นายกิตติ ยงค์สงวนชัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ดูแลรักษาสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกาย โดยใช้สถานศึกษาเปิดเป็นลานกีฬาในเวลาที่เหมาะสม เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ส่งผลดีต่อการป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพของประชาชนที่เจ็บป่วย การสนับสนุนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย จะสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน ทำให้เกิดความเข้มแข็งในสังคม สอดคล้องกับแผนงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของกระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกสังกัด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชน คณะครูและนักเรียน จำนวนประมาณ 800 คน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาตามหลักสูตร ตามประเภทและชนิดกีฬาที่มีความเหมาะสมกับวัย ตามความถนัดและความสนใจเพื่อให้เกิดทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต และต่อยอดสู่ทักษะอาชีพได้ ทั้งนี้ ยังได้เชิญโค้ชอาสาที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยฝึกสอนนักกีฬาตามโอกาสที่เหมาะสม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here