กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมกับผู้บริหารและคณะทำงานโครงการ FSRU

0
299

พบสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้และ นายชัยยศ หาญอมร วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการและคณะทำงานโครงการ FSRU เข้าพบหน่วยงานในจังหวัดสมุทรปราการและสื่อมวลชนท้องถิ่นสมุทรปราการ
โดยในช่วงเช้าได้เข้าพบ คุณกัญญารัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงบริบทในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในจังหวัดสมุทรปราการ และการรับทราบข่าวสารของประชาชนในจังหวัด จากนั้นได้เข้าพบนายศิริวัฒน์ ธนะผลเลิศ พลังงานจังหวัดสมุทรปราการและคณะ เพื่อรายงานรายละเอียดของโครงการ FSRU พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ FSRU
ในช่วงบ่าย นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้ นำคณะทำงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พร้อมผู้บริหารและคณะทำงานโครงการ FSRU ต้อนรับคณะสื่อมวลชนท้องถิ่นสมุทรปราการ เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายรายละเอียดโครงการ FSRU โดยนายวรโชติ ทรงสกุล วิศวกรระดับ 5 แผนกวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อสร้างความรับรู้และเข้าใจข้อมูลของโครงการ พร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถามและแนะนำการประชาสัมพันธ์สื่อสารกับสื่อมวลชนและประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสื่อมวลชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here