สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดให้มีกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day)

0
259

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 ที่สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดให้มีกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ขึ้น เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี เพื่อให้เกษตรกรไทยได้อยู่ดี กินดี เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยเหล่าข้าราชการในสังกัดสพป.สมุทรปราการ เขต 1 ได้ร่วมมือร่วมใจกันปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณรอบสำนักงานฯ ปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดินใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น และเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้อีกด้วย โดยมีนางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ควบคุมการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here