กิจกรรม “ปักธงแห่งความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง”

0
218

หน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “ปักธงแห่งความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง” ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ภาคประชาชน ปี 2561

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย พลตำรวจโท สราวุฒิ การพานิช ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ภาคประชาชน ของกองบัญชาการตำรวจสันติบาล หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดสมุทรปราการ ในกิจกรรม ปักธงแห่งความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง โดยมี

ส่องแสงจันทร์ สารวัตร หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มพลังมวลชนกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรม
สำหรับกิจกรรม “ปักธงแห่งความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง” จัดขึ้นตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และมีพิธีปักธงแห่งความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง กองเกียรติยศอัญเชิญธงพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณร่วมเป็นพลังแผ่นดิน ซึ่งกองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ พร้อมทั้งดำเนินการพิทักษ์ รักษา ปกป้องไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (ภาคประชาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รู้ รัก สามัคคี สร้างความปรองดอง แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติ และในช่วงบ่ายได้ นิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มาเทศน์บรรยายธรรมด้วย
โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการเชิญกลุ่มมวลชนที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมือง และมีความเห็นต่างทางการเมืองทุกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here