โรงเรียนประภามนตรี 2 จัดกิจกรรมวันพ่อ ประจำปีการศึกษา 2561

0
524

เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนประภามนตรี 2 ถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนประภามนตรี 2 นำโดย ดร.เจต และ ดร.เขมสิริ ประภามนตรีพงศ์ ผู้บริหารโรงเรียนในเครือประภามนตรี จัดกิจกรรมวันพ่อ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายอุฬาร ประภามนตรีพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือประภามนตรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และนายธวัฒชัย สะอาดศรี หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในนามคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันพ่อ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย นายคมกฤต ฟองละแอ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนประภามนตรี 2 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม นายธวัฒชัย สะอาดศรี หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการจัดกิจกรรมวันพ่อ ประจำปีการศึกษา 2561 กล่าวว่า ในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญยิ่งของประชาชนชาวไทย ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งยังเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยการจัดกิจกรรมวันพ่อ ประจำปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อให้นักเรียนยึดมั่นในคุณงามความดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  2. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต้อพ่อ และ 3. เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก ซึ่งโรงเรียนประภามนตรี 2 ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, กิจกรรมรำลึกถึงพระคุณของพ่อ, การแสดงเต้นรำประกอบเพลง ของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษา, การประกวดผลงานทางวิชาการ อาทิ วาดภาพ ระบายสี แต่งกลอนวันพ่อ รวมทั้งการทำการ์ดวันพ่อ และให้นักเรียนแสดงการตอบแทนพระคุณคุณพ่อของตน โดยการมอบพวงมาลัยและกราบเท้าคุณพ่อของตน เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพ่อลูก และเพื่อแสดงถึงความรักรวมทั้งความสัมพันธ์ของพ่อต่อครอบครัว อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here