พัฒนาธุรการโรงเรียน ลดภาระครู

0
604

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสพป.สมุทรปราการ เขต 1 อาคาร 1 ชั้น 3

นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 72 คน การพัฒนาครั้งนี้เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้สถานศึกษา และเพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ที่มีขอบข่ายสาระเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน งานธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้การพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายอิทธิพัทธ์ ธีรวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่โดยตรง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here