พิธีมอบทุนการศึกษาและฉลองครบรอบปีการศึกษาโรงเรียนในเครือประภามนตรี

0
224

โรงเรียนในเครือประภามนตรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและฉลองครบรอบ 35 ปีการศึกษาโรงเรียนประภามนตรี และฉลองครบรอบ 17 ปีการศึกษาโรงเรียนประภามนตรี 2 เพื่อส่งเสริมและสร้างกำลังใจกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ในปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนประภามนตรี 2 ถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนในเครือประภามนตรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและฉลองครบรอบ 35 ปีการศึกษาโรงเรียนประภามนตรี และฉลองครบรอบ 17 ปีการศึกษาโรงเรียนประภามนตรี 2 โดยมี ดร.เขมสิริ ประภามนตรีพงศ์ ผู้บริหารโรงเรียนในเครือประภามนตรี เป็นประธานในพิธี และนายอุฬาร ประภามนตรีพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนในเครือประภามนตรี กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วย ดร.เจต ประภามนตรีพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ, ผู้บริหาร, คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาและฉลองครบรอบปีการศึกษาโรงเรียนในเครือประภามนตรี ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรภาษาอังกฤษ รวมทั้งเป็นการจัดงานเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบปีการศึกษา ของโรงเรียนในเครือประภามนตรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างกำลังใจให้กับนักเรียน รวมทั้งบุคคลากรครู โดยในการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาและฉลองครบรอบปีการศึกษาโรงเรียนในเครือประภามนตรีครั้งนี้ เป็นการจัดรวมกันระหว่างโรงเรียนประภามนตรี บางนา และโรงเรียนประภามนตรี 2 ซึ่งถือโอกาสจัดงานฉลองครบรอบ 35 ปีการศึกษาโรงเรียนประภามนตรี และฉลองครบรอบ 17 ปีการศึกษาโรงเรียนประภามนตรี 2 อีกด้วย

นอกจากนั้นภายในพิธีมอบทุนการศึกษาและฉลองครบรอบปีการศึกษาโรงเรียนในเครือประภามนตรี ได้มีการจัดการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในเครือประภามนตรี ในทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียน รวมทั้งให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสชมความสามารถในด้านการแสดงของบุตรหลานตนเอง ได้อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here