จ.สมุทรปราการสถานการณ์คุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้น

0
274

จ.สมุทรปราการสถานการณ์คุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นพร้อมทั้งได้ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำขนาดใหญ่ เพื่อชำระล้างฝุ่นในอากาศจนถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์มลพิษฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกินค่ามาตรฐาน นั้น จังหวัดสมุทรปราการ ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เร่งดำเนินการแก้ไข โดยขณะนี้จังหวัดสมุทรปราการ โดย อบจ.สมุทรปราการ ได้ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำขนาดใหญ่ เพื่อที่จะชำระล้างฝุ่นในอากาศ จำนวน 3 จุด ได้แก่ ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ หอชมเมืองสมุทรปราการและที่ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ของ อบจ.สมุทรปราการ ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2562

สำหรับสภาพอากาศโดยทั่วไป นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ได้รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (pm 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ : ประจำวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พบว่า สถานการณ์คุณภาพอากาศยังคงดีขึ้นต่อเนื่อง 3 สถานีตรวจวัดไม่เกินมาตรฐาน คือบริเวณ 1. ต.ตลาด อ.พระประแดง มีค่า 49 มคก./ลบ.ม. (ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา 12.00 น.) 2. ต.ปากน้ำ อ.เมือง มีค่า 41 มคก.ลบ.ม. 3. ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง มีค่า 50 มคก./ลบ.ม. ถือว่ามีคุณภาพปานกลาง ส่วนที่ยังเกินมาตรฐานเล็กน้อย อีก 1 แห่ง ได้แก่ บริเวณ ต.ทรงคนอง มีค่า 65 มคก./ลบ.ม. (ข้อมูล ณ เวลา 11.00 น.) โดยที่ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 50 มคก./ลบ.ม.

ทั้งนี้ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก 1 .การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จาก – โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ – ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ – ฝุ่นละออง โดยจังหวัดสมุทรปราการได้มีหนังสือกำชับมาตรการไปยังทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับมาตรการป้องกันฝุ่นละออง – มาตรการตรวจจับรถยนต์ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน – มาตรการไม่ให้มีการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง และการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยให้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ ผ่าน app air4thai อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำด้านสุขภาพประชาชนทั่วไป สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงหมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือขอคำแนะนำจากสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน 1422

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here