คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

0
313

คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนโดยวิธีเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจร

เมื่อวันที่24 ม.ค.62 เวลา16:00น.ที่ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนโดยวิธีเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจร หรือ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด โดยนายคณพศ นิจสิริภัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้การต้อนรับนาย กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ รวมถึงนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษาหอการค้าไทย และเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยและกีฬา โดยเมื่อคณะฯทั้งหมดเดินทางมาถึงนายคณพศ นิจสิริภัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้การต้อนรับและบรรยายถึงการดำเนินกิจการของศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนฯแห่งนี้ ว่ามีขั้นตอน วิธีการในการจัดการกับขยะอย่างไร และอยู่ร่วมกับชุมชนบริเวณโดยรอบได้อย่างสงบสุขโดยไม่มีการต่อต้านได้อย่างไร พร้อมทั้งได้มีการจัดฉายวีดีโอพรีเซ้นเตชั่น ถึงผลงานการดำเนินกิจการ และการเข้ามาศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นจำนวนนับหลายพันคนในปีที่ผ่านมา และคาดว่าในปีนี้ก็คงจะมีจำนวนผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอเข้ามาศึกษาดูงานในประมาณที่มากกว่าเดิม หลังจากบรรยายเสร็จแล้ว นายคณพศ นิจสิริภัช ก็ได้นำคณะทั้งหมดเข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการทำงานของโรงไฟฟาพลังงานขยะแบบครบวงจร ซึ่งในปัจจุบันนี้สามารถผลิตไฟฟ้าส่งจำหน่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวงได้ในจำนวน 10 เมกะวัตต์ หลังจากที่ได้เข้าเยี่ยมชมแล้ว นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก ที่ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนฯแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นต้นแบบในการจัดการขยะแบบได้ผลจริง ๆ และที่สำคัญสามารถอยู่กับชุมชนรอบข้างได้อย่างไม่มีปัญหาอีกด้วย.. ในส่วนของนายคณพศ นิจสิริภัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่คณะของกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาเยี่ยมชม การทำงานของศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแห่งนี้ และหวังว่าในอนาคตจะได้ร่วมมือกันในการจัดการปัญหาขยะของประเทศไทยต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here