แถลงข่าว งานสัมมนาวิชาการ “20 ปี ปัญหาขยะประเทศไทยหมดไปด้วยกลไกตลาดทุน”

0
278

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมเสรี จินตนเสรี ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานครฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน และสถาบันวิทยาการตลาดทุน โดยคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27 (วตท.27) ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงานสัมมนาวิชาการ “20 ปี ปัญหาขยะประเทศไทยหมดไปด้วยกลไกตลาดทุน”

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะและบทบาทของตลาดทุน ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่จะสนับสนุนให้กำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผุ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงที่มาของงานสัมมนาวิชาการที่กำลังจะจัดขึ้น จากนั้น นายคณพศ นิจสิริภัช ประธานนักศึกษาวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 27 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และนายทวี จงควินิต ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด รวมถึง ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ศาสตราจารย์ระดับ 10 ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงที่มาและให้ข้อมูลถึงปัญหาขยะในปัจจุบันและในอนาคต โดยงานสัมมนาวิชาการ “20 ปีปัญหาขยะประเทศไทยหมดไปด้วยกลไกตลาดทุน”

ในวันนั้น ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาการกำหนดราคาค่ากำจัดขยะที่ไม่เป็นธรรม , รูปแบบในการใช้กลไกตลาดทุนในการจัดการกับปัญหาขยะและประเด็นที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้รับฟังแนวนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และเป็นผู้กล่าวเปิดงานด้วย

โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.40 น.ณ ห้องประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานครฯ ทางคณะผู้จัดจึงอยากจะเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมรับฟัง ว่าปัญหาขยะจะลดได้อย่างไร ถ้านำกลไกตลาดทุนมาต่อยอดและจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ หากจะนำพลังงานทดแทนจากขยะ มาร่วมสนับสนุนสร้างกระแสไฟฟ้า ลดการนำเข้า ลดค่าใช้จ่ายของประเทศอีกทางหนึ่ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here