เปิดรับสมัคร สส.สมุทรปราการวันแรกคึกคัก

0
317

บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ เดินทางมาก่อนเวลารับสมัคร ทำให้ต้องมีการจับสลากเพื่อจัดลำดับการยื่นเอกสารของผู้สมัคร

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ในช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ ได้เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อสมัครลงเลือกตั้งกันตั้งแต่เช้า โดยมีผู้สนับสนุนมาให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่น ผู้สมัครส่วนใหญ่เดินทางมาก่อนเวลา 08.30 น. ซึ่งเป็นเวลาเปิดรับสมัคร ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการจับสลากเพื่อจัดลำลับในการยื่นเอกสารของผู้สมัครในแต่ละพรรคการเมือง บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณสถานที่รับสมัคร

นายปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงการเตรียมการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ มีความพร้อมเต็มที่ โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ ยังได้มีการชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการเรือกตั้งแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย และมีทิศทางเดียวกัน โดยมีจังหวัดสมุทรปราการ มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 7 เขต มีหน่วยลงคะแนน 1,335 หน่วย และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 7 คน ในส่วนของการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 7 เขต จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากการปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวม 7 เขตเลือกตั้ง มีผุ้สมัครวันนี้ 111 คน รวม 17 พรรคการเมือง

ดูรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here