สัมมนาวิชาการ “20 ปี ปัญหาขยะประเทศไทยหมดไปด้วยกลไกตลาดทุน”

0
199

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน และสถาบันวิทยาการตลาดทุน โดยคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27 จัดงานสัมมนาวิชาการ “20 ปี ปัญหาขยะประเทศไทยหมดไปด้วยกลไกตลาดทุน”

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุม ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน และสถาบันวิทยาการตลาดทุน โดยคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27 หรือ วตท.27 ร่วมกันจัดงานสัมมนาวิชาการ “20 ปี ปัญหาขยะประเทศไทยหมดไปด้วยกลไกตลาดทุน”

โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานฯ มีนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน กล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน และได้รับเกียรติจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ให้ได้รับฟังถึงทิศทางในการจัดการปัญหาขยะของภาครัฐ ซึ่งจะต้องมีการส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่มีความพร้อมในเรื่องขององค์ความรู้และงบประมาณในการลงทุน ได้เข้ามาดำเนินการ โดยภาครัฐจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ หลังจากที่เปิดงานเสร็จแล้ว นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ ผู้ดำเนินรายการ ก็ได้เชิญ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายคณพศ นิจสิริภัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้พลัส จำกัด, นายทวี จงควินิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด ขึ้นเวทีร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ขยะปัญหาหมักหมมของชาติและแนวทางแก้ไข” โดยในแต่ละคนก็ได้ให้ความรู้ มุมมอง ในเชิงวิชาการและถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานของแต่ละคนให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ได้รับฟังกัน ถึงปัญหา วิธีในการจัดการ รวมถึงแนวทางในการแก้ไข

หลังจากจบกิจกรรมบนเวทีสัมมนาฯ แล้ว นายคณพศ นิจสิริภัช ประธานนักศึกษาวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 27 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ได้กล่าวถึงการจัดงานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ โดยสืบเนื่องจากการที่คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27 เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วโดยธรรมเนียมก็จะต้องมีการนำเสนองานให้กับสถาบันฯ ซึ่งทางคณะนักศึกษาฯทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันให้นำปัญหาขยะ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติและของโลกที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ นำมานำเสนอในเชิงวิชาการและถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง โดยนำเสนอแบบตรงไปตรงมา เปิดเผย สะท้อนถึงข้อเท็จจริง และทุกภาคส่วนก็จะต้องช่วยกันในการจัดการกับปัญหาขยะ ประเทศไทยถึงจะสามารถควบคุมปัญหาขยะได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here