แถลงข่าวจัดงาน “IEEE PES GTD ASIA 2019”

0
167

IEEE PES GTD ASIA 2019 ชูแนวคิด “Big Shift in Power and Energy” จัดใหญ่ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย และครั้งแรกในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ สาขาประจำประเทศไทย หรือ IEEE Power & Energy Society – Thailand ( IEEE PES Thailand) และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์แห่งประเทศไทย หรือ IEEE Thailand Section ร่วมกับ IEEE PES Headquarter ประเทศสหรัฐอเมริกา แถลงข่าวเรื่องการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES GTD Asia 2019 หรืองาน IEEE PES Generation Transmission and Distribution (GTD) Grand International Conference and Exposition Asia 2019 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานที่สำคัญขึ้นเป็นครั้งแรกในภาคพื้นเอเชีย โดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานการจัดงาน พร้อมกับได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) //นายรุจ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการฝ่ายธุรกิจและบริการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) //ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย //นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนา “Big Shift in Power and Energy in Thailand 2019”

ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานการจัดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ชูแนวคิด Big Shift in Power and Energy กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่งานระดับโลกอย่าง IEEE PES GTD ได้มาจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก และถือเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย หลังจากที่ได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการรวมงาน Power Generation (PG Asia) งาน Transmission and Distribution (T&D Asia) และงาน Renewable Energy (RE Asia) เข้าด้วยกัน การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับโลกในครั้งนี้ จะมีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับระบบผลิต ระบบส่ง ระบบจำหน่าย พลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ข้อมูลและเมืองอัจฉริยะ มีนิทรรศการจากบริษัทและองค์กรชั้นนำระดับโลก รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านการวิจัย และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานของประเทศให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here