โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ต้อนรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0
285

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ให้การต้อนรับนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายกระบวนการผลิตไฟฟ้า และการดำเนินงานกิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยมีนายชาญศักดิ์ ธานี วิศวกรระดับ 9 กองการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 2 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จากนั้นได้รับฟังการบรรยายเบื้องต้น และเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 3 โดยมีนายเกียรติศึกดิ์ รัตนอนุจร หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 3 พร้อมคณะวิศวกรให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า และนำชมภายในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here