ส.ปชส.สมุทรปราการจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562

0
170

ส.ปชส.สมุทรปราการจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์เลือกคนดีเป็น ส.ส.

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 62. นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี สื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) สถานีวิทยุชุมชนในจังหวัด เคเบิ้ลทีวี และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กว่า 50 คน เข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 โดยมี นายปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการและคณะ บรรยายเรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส / การรู้เท่าทันการเมือง กฎหมาย ระเบียบ วิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ /ความสำคัญของการออกไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / รวมถึงการกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้งที่ควรรู้และการสาธิตการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ลดการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งให้น้อยลง และสามารถนำไปขยายผลให้แก่คนในครอบครัว และชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกคนดี มีความรู้ ความสามารถ เป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปบริหารประเทศ ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 มีนาคม 2562

นอกจากนี้ นายศรายุทธ์ ไชยกอง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้มาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17 .00 น. ที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 164,457 คน ถือว่ามากเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศฯ รองจาก กรุงเทพฯและชลบุรี โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 ลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวน 51,392 คน ซึ่งทางผู้อำนวยการเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมจัดสถานที่จอดรถบริเวณโดยรอบ อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. นอกเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 การเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด คือการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียว เพราะมีสถานีตรงจุดศาลากลางจังหวัดพอดี ทุกท่านสามารถลงที่สถานีปากน้ำแค่เดินลงบันไดมาก็ถึงจุดลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here