กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเยี่ยมชม

0
235

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์กำลัง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 50 คน เยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครใต้

โดยในช่วงแรกได้รับเกียรติจากนายปองเทพ ชลวิไล วิศวกรระดับ 10 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ให้การต้อนรับ พร้อมมีนายวิธะวิทย์ สังข์เผื่อน วิศวกรระดับ 6 กองการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 3 บรรยายให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จากนั้นนำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 3 เยี่ยมชมการทำงานของวิศวกรในห้อง Control Room และภายในโรงไฟฟ้าอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here