กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้จับมือตำบลบางด้วน จัดโครงการขยะทองคำ ประจำปี 2562

0
258

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมกับตำบลบางด้วน จัดโครงการขยะทองคำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นางนถวรรณ ผิวพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลบางด้วน ตัวแทนกำนันตำบลบางด้วน เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มทสม. บางด้วนและบางโปรงและชุมชนตำบลบางด้วนและบางโปรง เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ซึ่งกฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ตระหนักดีถึงปัญหาขยะในปัจจุบันที่มีจำนวนมาก จนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นน้ำหรืออากาศ โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี เพื่อให้ประชาชนทราบว่าขยะแต่ละประเภทสามารถจัดการได้โดยวิธีใดที่จะสามารถสร้างประโยชน์ได้สูงสุด อันเป็นการสร้างรายได้ลดขยะในชุมชนและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย

โครงการขยะทองคำนั้น กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ก็จะทำอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562 นี้ โดยถือเป็นโครงการตามแนว CSR – DIW จากแนวทางของกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีประชาชนในชุมชนตำบลบางด้วนและบางโปรงให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here