โรงเรียนในเครือประภามนตรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร

0
123

“วันเกียรติยศประภามนตรี ระดับปฐมวัย”และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนประภามนตรี 2 ซอยหมู่บ้านพนาสนธ์เปาโล ถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนในเครือประภามนตรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร “วันเกียรติยศประภามนตรี ระดับปฐมวัย” และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โดยมี ดร.เขมสิริ ประภามนตรีพงศ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือประภามนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และนางอุทัยวรรณ มากอ้น ประภามนตรีพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ แผนกปฐมวัย ในฐานะคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย ดร.เจต ประภามนตรีพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ, นายอุฬาร ประภามนตรีพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน, คณะผู้บริหาร, คณะครู ผู้ปกครอง รวมทั้งนายวชิระ เจริญสาคร ประธานบริหารบริษัทสาคร เคเบิล จำกัดและบริษัทฯในเครือ ตลอดจนนักเรียนที่ได้รับมอบเกียรติบัตร และนักเรียนที่เรียนจบชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมงาน

สำหรับการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร “วันเกียรติยศประภามนตรี ระดับปฐมวัย” และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ทางโรงเรียนในเครือประภามนตรี ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้บุคลากรครู และบุคลากรสนับสนุนยอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนประภามนตรี บางนา, โรงเรียนประภามนตรี 2 และโรงเรียนประภามนตรี 3 // 2. เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยอดเยี่ยมแห่งปี มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลศึกษา ถึงชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และด้านกิจกรรม รวมทั้งนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 132 รางวัล // 3. เพื่อมอบเกียรติบัตรและแสดงความชื่นชมยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนประภามนตรี โรงเรียนประภามนตรี 2 และโรงเรียนประภามนตรี 3 รวมทั้งสิ้น 117 คน // 4. เพื่อส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านหรือผู้ปกครองกับโรงเรียน และ 5. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามศักยภาพ และมีความมั่นใจตนเอง พร้อมที่จะเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษา ต่อไป

โดยบรรยากาศในการการจัดพิธีฯ ในครั้งนี้ ได้มีผู้ปกครองนักเรียน ต่างมาร่วมงาน พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่ได้รับมอบทุนการศึกษาและรับมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น รวมทั้งแสดงความยินดีและบันทึกภาพบุตรหลาน ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรในโอกาสที่เรียนจบชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2561 นี้ อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here