เปิดงานสืบสานวิชาการบ้านคลองหลวง

0
227

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านคลอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ เป็นประธานเปิดงานสืบสานวิชาการบ้านคลองหลวง โดยมีนางสาวณฐมน บุญมาเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสรุปงานด้านวิชาการของโรงเรียนบ้านคลองหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 ที่จัดให้เด็กได้รับความรู้ การมีวินัย ความเพียรพยายามในการจัดกิจกรรมนิทรรศการ แสดงผลงานของนักเรียน ในด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกสายชั้น เช่น การประดิษฐ์ของใช้จากขวดน้ำ ซุ้มขนมไทย การฝึกอ่านคำ เล่าคำ โรงหนังฉายสารคดี รำวง ซุ้มอาหาร การจำหน่ายเสื้อผ้าราคาถูก ทำให้นักเรียนได้ชื่นชมผลงานของตนเองที่ได้ศึกษาและได้เรียนรู้มาตลอดปีการศึกษา ได้ผ่อนคลายและสนุกสนานในแต่ละกิจกรรม ซึ่งในการบูรณาการนำมาหลอมรวมกันได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here