รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดโครงการอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำใส ไร้ขยะ ที่คุ้งบางกะเจ้า

0
237

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดโครงการอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำใส ไร้ขยะ ที่คุ้งบางกะเจ้าจังหวัดสมุทรปราการ
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำใส ไร้ขยะ ที่ คุ้งบางกะเจ้า บริเวณวัดบางน้ำผึ้งนอก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางศิวพรฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำจังหวัดสมุทรปราการว่า จังหวัดสมุทรปราการหรือเมืองปากน้ำ มีเนื้อที่ 1004.092 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล โดยมีพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ ปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการมีประชากร ตามทะเบียนราษฎร์ประมาณ 1.3 ล้านคนและประชากรแฝงเกือบ 1 เท่าของประชากรตามทะเบียนราษฎร์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นเขตของนิคมและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกทั้งรถไฟฟ้า BTS สนามบินสุวรรณภูมิส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ

นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรปราการยังมีวัฒนธรรม ประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ เช่นประเพณีโยนบัว สงกรานต์พระประแดง แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น ป้อมพระจุลจอมเกล้า ป้อมผีเสื้อสมุทร แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น องค์พระสมุทรเจดีย์ วัดหลวงพ่อโต แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนที่น่าสนใจ เช่น บ้านสาขลา บ้านขุนสมุทรจีน ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เป็นต้น แต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด ที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำและทะเล จึงก่อให้เกิดปัญหาขยะที่มากับน้ำเข้ามาสะสมในพื้นที่จังหวัด ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงามต่อการท่องเที่ยว สำหรับกิจกรรม ตามโครงการอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำใส ไร้ขยะ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยปลุกจิตสำนึกและสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความสามัคคีของคนในชุมชน เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรอันมีค่าของท้องถิ่น รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาขยะ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้าชุมชนของดีของเด่นของจังหวัดสมุทรปราการได้ดียิ่งขึ้น

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและคณะ ได้ลงเรือ ณบริเวณท่าเรือวัดบางน้ำผึ้งนอก เพื่อเยี่ยมชมประตูน้ำ และสำรวจปริมาณขยะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและร่วมเก็บขยะ โดยมีจิตอาสาในพื้นที่กว่า 300 คน ร่วมเก็บขยะในลำคลองและพื้นที่โดยรอบเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว บริเวณคุ้งบางกะเจ้า มีความสวยงาม คลองน้ำใส ไร้ขยะ เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยี่ยมจังหวัดสมุทรปราการต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here