พลโท อรรถพร เป้าประจักษ์ เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ทสภ.

0
311

วันที่ 15 มี.ค.62 เวลา 09.00 น. พลโท อรรถพร เป้าประจักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 และคณะข้าราชการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ทสภ. โดยมี นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายปฐม ธรรมธรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และนายสมชาย คำบำรุง ผู้อำนวยการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ ห้องประชุม AOB 5 ซึ่งการเยี่ยมชมกิจการ ทสภ. ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์ของ ทสภ. โดยคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวทางมาตรการการป้องกัน การแก้ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติแบบบูรณาการให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันด้วย ในโอกาสนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานใน ทสภ. ได้แก่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 สำนักงานศุลกากร และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะฯ ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here