สมาคมวินจยย.สมุทรปราการ มอบรางวัล “หน้าวินน่ามอง”

0
227

สมาคมวินรถจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดวินจักรยานยนต์รับจ้าง “หน้าวิน น่ามอง ” เพื่อให้ผู้ขับวินจักรยานยนต์ได้ช่วยกันดูแล ไม่ทำผิดกฎหมาย ไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร ให้บริการที่ดี
เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่ผ่านมา เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ อ.เมืองฯ นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบรางวัลโครงการประกวดวินจักรยานยนต์รับจ้าง “หน้าวิน น่ามอง” พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแสดงความยินดีและให้ข้อคิดแนวทางประกอบอาชีพแก่วินจักรยานยนต์รับจ้าง ที่ได้รับรางวัลจำนว น15วิน โดยมีนายวันชาติ แก้วนุช นายกสมาคมวินรถจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ซึ่งวินจักรยานยนต์รับจ้าง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ วินมิตรธนะสาร ได้รับ เงินรางวัลจำนวน 10,000บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ วินการเคหะสมุทรปราการ ได้รับ เงินรางวัลจำนวน5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วินสามห่วงสีแดง ได้รับ เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ยังได้มอบเกียรติบัตร แก่วินรถจักยานยนต์รับจ้างที่เข้าประกวดและผ่านหลักเกณฑ์ ได้แก่ 1.วินโครงการ 3 2.วินโครงการ 4 3.วินศรีเพ็ชร-โลตัส 4.วินวิทยุการบิน 5.วินป.วิศาล 6.วินสำโรงหลังแดง 7.วินสำโรงหลังส้ม 8.วินนมมะลิ 9.วินซ.พัฒนาสุข-ล้วนพฤกษา 10.วินเพ็ชรงาม 11.วินมังกรยู.ทีบริการ 12.วินสเตทสำโรง

สำหรับการจัดโครงการประกวดวินจักรยานยนต์รับจ้าง “หน้าวิน น่ามอง” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักยานยนต์รับจ้างในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพทั้งยังให้ผู้ใช้บริการมีความปลอดภัย และยังเป็นการช่วยรัฐบาลในการจัดระเบียบวินจักรยานยนต์รับจ้างในการบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้สมาคม รถจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสมุทรปราการ ยังได้ทำ MOU ร่วมกับกศน.จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดทำตู้หนังสือไปไว้ตามวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้อ่านหาความรู้ระหว่างรอใช้บริการอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here