ชมรมชาวสมุทรปราการ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

0
136

ชมรมชาวสมุทรปราการ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อแจ้งผลงานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของชมรมฯ รวมทั้งชี้แจงงบดุลฯ และทิศทางการดำเนินงานของชมรมชาวสมุทรปราการ ในปี 2562

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. ที่สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการและสมาชิกของชมรมชาวสมุทรปราการ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมชาวสมุทรปราการ โดยมีพลเอกบุญเกิด วาดวารี ประธานชมรมชาวสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม มีคณะกรรมการชมรมชาวสมุทรปราการ, ที่ปรึกษา ตลอดจนสมาชิกของชมรมชาวสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม
สำหรับวาระสำคัญของการประชุม ประกอบไปด้วย การแจ้งผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าของชมรมชาวสมุทรปราการ โดยมีการนำเสนอวีดีทัศน์ผลงานของชมรมฯ ในโอกาสครบรอบ 11 ปีชมรมชาวสมุทรปราการ, การรายงานฐานะทางการเงินของชมรมชาวสมุทรปราการ เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกชมรมชาวสมุทรปราการ ได้รับทราบ

นอกจากนั้นในที่ประชุมทาง พลเอกบุญเกิด วาดวารี ประธานชมรมชาวสมุทรปราการ ยังได้กล่าวคำขอบคุณกับทางคณะกรรมการ และที่ปรึกษาของชมรมชามสมุทรปราการ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของชมรมฯ เพื่อให้ชมรมชาวสมุทรปราการ มีความเจริญก้าวหน้า สร้างประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรปราการ ต่อไป

สำหรับชมรมชาวสมุทรปราการ ตั้งขึ้นเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมสมาชิก ที่มีเจตนารมณ์ในการที่จะให้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้มีความแพร่หลายโดยทั่วไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here