วิสุทธิกษัตรีประกาศศักดิ์ศรี ครบรอบ 79 ปี

0
469

มอบโล่ผู้สนับสนุน ศิษย์เก่าดีเด่น แบบอย่างจากรุ่นสู่รุ่น
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สังกัดสพม.เขต 6 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีครบรอบ 79 ปี
ผอ.สพม.เขต 6 มอบโล่หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา ครูดีศรีวิสุทธิ ศิษย์เก่าร่วมงานรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมรับใบประกาศ การแสดงของนักเรียนเพื่อร่วมฉลองงานมงคล รุ่นน้องซาบซึ้งยึดรุ่นพี่เดินตามแบบอย่าง
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 61 ที่โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อ.พระประแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 6 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 79 ปี 8 กรกฎาคม โดยมีนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นประธานในพิธีมอบโล่ ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี กล่าวรายงาน
โดยในช่วงเช้า นายกิตติศักดิ์ ประธานในพิธีมอบโล่ผู้สนับสนุนการศึกษา ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ 3 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ชมรมครูเก่าวิสุทธิกษัตรี จากนั้นมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถานศึกษา ได้แก่ ดร.สุรีย์ แก้วเศษ นางทัศนีย์ ภานุอนันต์พงษ์ นางสาววันเพ็ญ สิขเรศสุวรรณ และนางสุภาพร สมจิตต์ มอบประกาศเกียรติคุณกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ ครูดีศรีวิสุทธิ์ ได้แก่ นางเจนจิรา บุตรเมือง นางสายธาน วงศ์จิ๋ว นายราชันย์ รองพล นางสาวชลธิชา สิทธิศักดิ์ นายไพรัช แดงเพ็ชร นางสาวสุฑารัตน์ รักษาทรัพย์ นางสาวสมพร คำสันติวงษ์ และนางนกนาง เสาหงส์ หลังจากนั้นเป็นการประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม โดยว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา พบกับการแสดงของนักเรียนในชุด เทวาประสิทธิ์วิจิตรตระการ พิมานวิสุทธิ์ ต่อจากนั้นเป็นพิธีทางสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล และในช่วงบ่ายเป็นการแสดงดนตรีโดยนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
สำหรับการจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 79 ปีนี้ เกิดจากความรักและตระหนักในเกียรติประวัติที่สั่งสมมานานของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ จนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและบุคคลทั่วไปเป็นระยะเวลายาวนาน คณะครู บุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง มุ่งมั่นตั้งใจสั่งสอนอบรมเยาวชนให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไปในอนาคต ปัจจุบันนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ได้มีส่วนในการสร้างชื่อเสียงและความมั่นคงให้แก่โรงเรียนด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ในการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็น โดยยึดแบบอย่างจากศิษย์เก่าที่ได้รับเชิญมาในครั้งนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here