ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการรับเกียรติบัตรรางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2562

0
148

ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการรับเกียรติบัตรรางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2562 สร้างขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่พัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป

นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล “ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” (Private School Teacher Award 2019) ประจำปี 2562 ที่ห้องคอนเวนชันฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ การมอบรางวัลในครั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนภายในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีผลงานดีเด่น และได้รับการคัดเลือกจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการร่วมพิจารณา

ด้านนายชัชชลินทร์ โยธาทิพย์ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า พิธีมอบเกียรติบัตรครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีผลงานดีเด่นและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ ให้ได้รับรางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ถือเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ให้มุ่งมั่นในการทำหน้าที่ของตนเอง เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศชาติต่อไป โดยมีผู้เข้ารับเกียรติบัตร ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 53 ราย และครูผู้สอน จำนวน 263 ราย รวมทั้งสิ้น 316 ราย จากสถานศึกษา 108 แห่ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here