จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

0
125

จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และวัดพิชัยสงคราม

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานโครงการจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โดยรอบศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และบริเวณโดยรอบวัดพิชัยสงคราม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปลัดจังหวัด คณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน การจัดโครงการอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here